Ринопластиката представлява контролирано счупване на носа посредством определени техники и инструментариум, чрез което се цели подобряване на естетическата форма на носа. Най-често се налага корекция на носния гръб, като се премахват вродени или придобити след травми гърбици, както и корекция на носния връх, целяща неговото намаляване, стесняване, повдигане и дефиниране.

Често ренопластиката е свързана и с допълнителни процедури вътре в носа, септопластика, редукция на носни раковини за подобряване на носното дишане. Методите за ринопластика са отворен и затворен.

Д-р Асенов следва световните тенденции за минимално инванзивна техника със съхраняване на тъканите на носа и постигане на  (изключително добър естетически резултат естествен и хармоничен изглед, съобразен с пропорциите на лицето като цяло). Това се постига чрез минимални вътрешни разрези, минимална дисекция на тъкани и ако е необходимо допълнителни процедури ( оформяна  на брадичка, липофилинг, браулифт, мидфейслифт). Д-р Асенов е последовател и обучен на неговия приятел Д-р Ив Сабан от Ница, Франция на така нар. техника Dorsum preserving – запазваща носния гръб. Тази техника променя контура на носния гръб, без да се чупи и премахва, като се постига естествен изглед на правилен нос, изглаждане на носния гръб и естествен и хармоничен изглед на носа. Възстановяването при тази техника е изключително бързо, като след 15-тия ден носът не си личи, че е опериран, а времето за краен резултат се съкращава 2-3 пъти в сравнение със стандартните техники при отворена и затворена ринопластика.

Дихателни импланти – Д-р Асенов се е обучавал в Базел , Швейцария при проф. Венген за поставяне на изобретените от него титаниеви дихателни импланти под кожата на носа за подобряване на носно дишане при нарушена функция на вътрешна носна клапа (хлътване на страничната стена на носа при вдишване ) . Тази процедура може да се извършва самостоятелно или като част от ринопластиката. В много случаи поставянето на тези импланти са единствен начин за решаване на проблема с нарушено носно дишане и свързаните с него дишане през устата, хъркане, сънна апнея, нарушен тонус и комфорт.

При нарушено носно дишане не се задейства така нар. Носно-белодробен рефлекс, който води до по-пълно отваряне на белодробните алвеоли и оттам по-високото обогатяване на кръвта с кислород, а намаленото кислородно съдържание на кръвта може да доведе на хронично страдание на сърдечно-съдовата и нервната системи.

Д-р Асен Асенов е утвърден специалист, който се ръководи от правилата за добра медицинска практика.

Д-р Асенов проявява внимание и уважение към всички въпроси на пациента, свързани със здравословните му проблеми, като обяснява подробно, коректно и на достъпен език.

Специално внимание отделя на въпроси свързани с  процеса на предоперативна подготовка и следоперативен контрол, естеството на операцията, съпровождащите я предоперативни и следоперативни процедури, възможни рискове и усложнения след ринопластика.