Ринопластиката представлява контролирано счупване на носа посредством определени техники и инструментариум, чрез което се цели подобряване на естетическата форма на носа. Най-често се налага корекция на носния гръб, като се премахват вродени или придобити след травми гърбици, както и корекция на носния връх, целяща неговото намаляване, стесняване, повдигане и дефиниране.

Често ренопластиката е свързана и с допълнителни процедури вътре в носа, септопластика, редукция на носни раковини за подобряване на носното дишане. Методите за ринопластика са отворен и затворен.

Д-р Асенов работи основно по отворен метод с малък прозорец в основата на носа, който се заличава напълно до 2-3 месеца. При затвореният метод, разрезите са вътрешни, но опита показва, че метода не дава достатъчно добър достъп и контрол върху детайлите на опреративната техника.

Д-р Асен Асенов е утвърден специалист, който се ръководи от правилата за добра медицинска практика.

Д-р Асенов проявява внимание и уважение към всички въпроси на пациента, свързани със здравословните му проблеми, като обяснява подробно, коректно и на достъпен език.

Специално внимание отделя на въпроси свързани с  процеса на предоперативна подготовка и следоперативен контрол, естеството на операцията, съпровождащите я предоперативни и следоперативни процедури, възможни рискове и усложнения след ринопластика.