• Операции за поставяне на гласови протези
  • Подмяна на гласови протези
  • Обучение на пациенти за говор чрез гласова протеза

Гласовите протези представляват малки еднопосочни клапи, които се поставят в горната част на трахеостомата, чиято цел е да насочат въздух от белите дробове към долната част на гърлото, където меките тъкани започват да вибрират и се получава говор с голяма продължителност и интензитет.