Лечение на хъркане чрез радиофреквентна терапия

Лечение на хъркане чрез хирургична корекция на вродени и придобити дефекти на носа и гърлото, като се цели премахване на механичните пречки по хода на горни дихателни пътища, които водят да нарушение в дишането.